Ціни

вид послуги коефіцієнт Вартість, грн
1 Прийом клієнта. Усна консультація один прийом 200*

*за умови подальшого ведення справи-безкоштовно.

2 Письмова консультація одне питання від 300 до 800
3 Робота з клієнтом при почасовій оплаті одна година від 200 до 350
4 Підготовка договору один документ від 300 до 800
5 Правова експертиза договору один документ від 150 до 500
6 Підготовка протоколу розбіжностей один документ від 200 до 500
7 Правова експертиза протоколу розбіжностей один документ від 200 до 500
8 Підготовка додаткової угоди один документ від 200 до 500
9 Перевірка правоздатності та дієздатності юридичної особи одне підприємство від 800 до 1500
10 Підготовка аналітичних довідок з діючого законодавства України одне питання від 300 до 500
11 Інформаційно-правові послуги (підбір нормативно-правової бази) один документ від 50 до 500
12 Представництво при переговорах з контрагентами одна година від 500 до 1000
13 Отримання різноманітних інформаційних довідок держоргана/державних органів один документ від 250 до 1250
СУДОЧИНСТВО
14 Підготовка претензії, клопотання, заяви, іншого процесуального документа один документ від 200 до 500
15 Попереднє вивчення документів, з’ясування шляхів та перспективи вирішення проблеми одна справа від 200* до 600*

*за умови комплексного обслуговування – безкоштовно

16 Підготовка позовної заяви, заперечення по цивільній справі один документ від 500 до 2000
17 Представництво по цивільній справі в суді першої інстанції одне судове засідання від 300 до 600
18 Підготовка апеляційної скарги, заперечення по цивільній справі один документ від 800 до 2000
19 Підготовка касаційної скарги, заперечення по цивільній справі один документ від 1000 до 3000
20 Представництво по цивільній справі в суді апеляційної, касаційної інстанцій одне судове засідання від 300 до 800
21 Комплексне представництво по цивільній справі (підготовка позовної заяви/заперечення, клопотань, апеляційної, касаційної скарг тощо в суді першої інстанції, апеляційної, касаційної інстанцій ) необмежено від 3500 до 7000
22 Підготовка позовної заяви, відзиву(заперечення) у господарській, адміністративній справі один документ від 1000 до 3000
23 Представництво по господарській, адміністративній справі в суді першої інстанції одне судове засідання від 300 до 800
24 Підготовка апеляційної скарги, заперечення по господарській, адміністративній справі один документ від 1000 до 3000
25 Підготовка касаційної скарги, заперечення по господарській, адміністративній справі один документ від 1500 до 3000
26 Представництво по господарській, адміністративній справі в суді апеляційної, касаційної інстанції одне судове засідання від 300 до 800
27 Комплексне представництво по господарській, адміністративній справі (підготовка позовної заяви/заперечення, клопотань, апеляційної, касаційної скарг тощо в суді першої, апеляційної, касаційної інстанції) необмежено від 5000 до 12000
28 Комплексне представництво інтересів на стадії виконання судових рішень від 1000 до 4000
страховий адвокат
29 Аналіз договору страхування (страхового полісу, страхового сертифіката) один документ від 200 до 500
30 Аналіз законності затримки страхового відшкодування або відмови у виплаті одна консультація 200
31 Підготовка та збір документів для отримання страхового відшкодування один страховий випадок від 500 до 1000
32 Складання претензії до страхової компанії один документ від 300 до 600
33 Підготовка скарг на дії, бездіяльність страхової компанії один страховий випадок від 800 до 1000
34 Підготовка позовної заяви, відзиву (заперечення) один документ від 500 до 2000
35 Підготовка апеляційної скарги, заперечення один документ від 900 до 2000
36 Підготовка касаційної скарги, заперечення один документ від 1000 до 3000
37 Представництво інтересів в суді першої інстанції одне судове засідання від 300 до 500
38 Представництво інтересів в суді апеляційної, касаційної інстанціїінстанцій одне судове засідання від 300 до 600
39 Комплексне обслуговування (підготовка необхідних документів та представництво інтересів) в судах першої, апеляційної, касаційної інстанції інстанцій необмежено від 1500 до 5000
сімейний юрист
40 Консультація з питань сімейного права консультація від 200
41 Складання шлюбних договорів та інших договорів між подружжям один договір від 500
42 Юридичний супровід розірвання шлюбу комплексно від 1500
43 Розподіл майна комплексно від 3400
44 Стягнення аліментів комплексно від 2900
45 Позбавлення батьківських прав комплексно від 3800
46 Визнання шлюбу недійсним комплексно від 2000
47 Встановлення батьківства/материнства комплексно від 3800
48 Оспорювання батьківства (материнства) комплексно від 3800
49 Спори про місце проживання дитини при роздільному проживанні батьків,

спори щодо здійснення батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини

комплексно від 2800
50 Спори про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною його близьких родичів комплексно від 2800
Реєстраційні послуги для підприємців
51 Реєстрація підприємця (ФОП) "під ключ" комплексно 1500
52 Отримання виписки з ЄДРПОУ один документ 500
53 Отримання розширеного витягу з ЄДРПОУ один документ 150
54 Отримання довідки з управління статистики один документ 200
55 Отримання свідоцтва платника податків один документ 500
56 Отримання довідки податкової служби 4-ОПП один документ 300
57 Виготовлення печатки З-ьох рівневої системи захисту одна печатка 450
58 Отримання посилених сертифікатів відкритих ключів АЦСК ІДД в електронному вигляді один сертифікат 200
59 Відкриття банківського рахунку один рахунок 200
60 Реєстрація змін щодо підприємця (ФОП) "під ключ" комплексно 800
61 Ліквідація підприємця без найманих працівників комплексно 2500
62 Ліквідація підприємця з найманими працівниками комплексно 3000
63 Реєстрація, перереєстрація підприємця (ФОП) з зони АТО комплексно 315-535
реєстраційні послуги для юридичних осіб
64 Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «під ключ» комплексно від 2500
65 Отримання виписки з ЄДРПОУ про реєстрацію ТОВ один документ 500
66 Отримання розширеного витягу з ЄДРПОУ один документ 200
67 Отримання довідки з управління статистики один документ 200
68 Отримання свідоцтва платника податків один документ 400
69 Отримання довідки податкової служби 4-ОПП один документ 200
70 Підготовка Статуту один документ 500
71 Отримання довідки про відкриття банківського рахунку один документ 300
72 Виготовлення печатки З-ьох рівневої системи захисту одна печатка 350
73 Отримання посилених сертифікатів відкритих ключів АЦСК ІДД в електронному вигляді один сертифікат 200
74 Реєстрація зміни керівника ТОВ комплексно 400
75 Реєстрація зміни головного бухгалтера ТОВ комплексно 400
76 Реєстрація змін видів економічної діяльності ТОВ комплексно 400
77 Реєстрація змін місцезнаходження ТОВ комплексно 500
78 Реєстрація зміни розміру статутного капіталу ТОВ комплексно 500
79 Реєстрація зміни найменування ТОВ комплексно 800
80 Реєстрація зміни засновників ТОВ комплексно 800
81 Реєстрація зміни організаційно-правової форми комплексно 800
82 Ліквідація ТОВ за рішенням засновників комплексно від 7500
83 Ліквідація ТОВ з інших підстав (ніж рішення засновників) комплексно від 8000
84 Реєстрація, перереєстрація ТОВ з зони АТО комплексно 695
85 Розкриття (підтвердження) інформації про кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб (бенефіціарів).(Подання форми 4) одне підприємство 490
86 Підтвердження відомостей про юридичну особу.(Подання форми 6) одне підприємство 300
Реєстрація суб'єктів управління багатоквартирним будинком
87 Юридична консультація з питань створення ОСББ одна консультація 560
88 Юридична консультація з питань реєстрації управителя багатоквартирного будинку одна консультація 280
89 Створення ОСББ "під ключ" комплексно 2980
90 Реєстрація управителя багатоквартирного будинку "під ключ" комплексно 1270
абонентське юридичне обслуговування (юридичний аутсорсинг)
91 Абонентське юридичне обслуговування до 25 годин/міс. пакет "Економний" 4000
92 Абонентське юридичне обслуговування до 45 годин/міс. пакет "Бізнес" 10000
93 Абонентське юридичне обслуговування до 100 годин/міс. пакет "Еліт" 25000

Примітки:

  1. При почасовій оплаті послуг, час вказується згідно відліку юриста, що надає послугу.
  2. Термін виконання будь-якої послуги не враховує несвоєчасне надання документів клієнтом і недотримання установлених термінів відповідними державним органами, до компетенції яких відноситься вирішення питання.
  3. Всі ціни вказані без врахування витрат на відрядження, послуг поштового зв’язку, обов’язкових платежів (судовий, реєстраційний збір тощо), представницьких витрат.
  4. Оплата вартості послуг здійснюється на умовах 50% попередньої оплати.
  5. Запропонований перелік послуг та їх цінова вартість не є вичерпними.
  6. При представництві у майнових спорах можлива оплата у відсотковому відношенні від стягненої суми.