Стягнення належних сум при звільненні

| Переглядів: 517
Стягнення належних сум при звільненні

В умовах існуючої економічної кризи в Україні, останнім часом все частіше виникають ситуації, коли роботодавець не виплачує працівникові при звільненні всіх належних йому сум, або взагалі не видає на руки трудову книжку. Такі працівники, не до кінця знаючи свої права та способи їх захисту, залишаються ошуканими недобросовісними роботодавцями.

Відповідно до ст. 116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

Отже виплата заробітної плати та компенсація за невикористану відпустку має бути здійснена у день звільнення працівника в повному обсязі.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КЗпП України, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Отже, не проведення роботодавцем розрахунку з працівником в день звільнення вже є підставою для застосування до роботодавця відповідальності, передбаченої вказаною статтею. Але, окрім того, необхідно також встановити вину роботодавця у невиплаті таких сум або затримці такої виплати.

Відповідно до правових висновків Верховного Суду України з аналогічних справ, відсутність коштів у роботодавця, нездійснення ним господарської діяльності, порушення проти нього справи про банкрутство, незначна частка заборгованості підприємства перед працівником у виплаті компенсації за невикористану відпустку порівняно із сумою середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні по день фактичного розрахунку не може свідчити про відсутність вини роботодавця в невиплаті працівникові належних коштів і не є підставою для звільнення роботодавця від обов'язку сплатити зазначені кошти.

Таким чином у разі якщо роботодавець у день звільнення не розрахувався з Вами, або розрахувався не повністю, або взагалі не повернув трудову книжку, Ви маєте право звернутись в суд з позовом про стягнення з роботодавця заборгованості та середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

При поданні такого позову в суд необхідно враховувати ст. 233 КЗпП України, відповідно до якої працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення - в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

Більшість судів при вирішенні подібних спорів вважають, що перебіг вказаного тримісячного строку починається з моменту невиплати роботодавцем належних сум при звільненні, і закінчується через три місяці після початку перебігу, відмовляючи таким чином у задоволенні позову тим, хто звернувся пізніше ніж 3 місяці з дня невиплати.

Однак відповідно до правової позиції Верховного Суду України від 24.06.2015 р. встановлено, що для встановлення початку перебігу строку звернення працівника до суду з вимогою про стягнення середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при звільненні визначальними є такі обставини, як невиплата належних працівникові сум при звільненні та факт проведення з ним остаточного розрахунку. Для звернення працівника до суду із заявою про вирішення трудового спору щодо стягнення середнього заробітку за весь час затримки по день фактичного розрахунку встановлено тримісячний строк, перебіг якого розпочинається з дня, коли звільнений працівник дізнався або повинен був дізнатися про те, що власник або уповноважений ним орган, з вини якого сталася затримка виплати всіх належних при звільненні сум, фактично розрахувався з ним.

Отже,у разі, якщо роботодавець з Вами не розрахувався, перебіг тримісячного строку ще не розпочався,і можна сміливо звертатись в суд для стягнення середнього заробітку за весь час затримки розрахунку.

Отримати кваліфіковану юридичну допомогу у питаннях стягнення з роботодавця належних при звільненні сум в судовому порядку та в інших трудових спорах Ви можете в ТОВ «ЮК «ПРАВОВА РАДА» за тел. 068-654-53-25.

Розділ: Публікації
Залиште коментар!

Коментар буде опубліковано після перевірки

Ви можете увійти під своїм логіном або зареєструватися на сайті.

Авторизація